Skip to main content
 • Изолацията LanaTerm

  е много добър шумопоглъщащ огнеупорен материал и гарантира здравословна среда в помещенията, където се инсталира.
 • Sheep wool insulation

  Sheep’s wool is sustainable. LanaTerm is a 100% natural Product.
 • Thermal Insulation of the house with sheep’s wool

  it’s better than other, currently on the market available, insulation products.
Препоръка —
Препоръка - Моля, обърнете внимание на нашите препоръки относно правилното монтиране на кондензационната и пароизолационната бариера при инсталирането на изолацията LanaTerm. Въпреки че неправилното монтаж на тези бариери не влияе върху самата вълнена фибра, то може да има отрицателни последици върху нанесената обработка.
Изключително важно е да следвате препоръчаните стъпки за правилно монтаж на кондензационната и пароизолационната бариера. Тези бариери са от съществено значение за предотвратяване на кондензация и проникване на водна пара в изолацията. Пренебрегването на тези инструкции може да доведе до по-късни проблеми.

Изолацията LanaTerm

гарантира здравословен климат в помещенията, където се инсталира, притежава най-добрите акустични свойства и допълнително предлага противопожарна защита. Овчата вълна като изолационен материал е изобретение на природата и притежава функциите на строителната физика.
LanaTerm е съвременен изолационният материал и бъдещето за хората с устойчиво мислене за опазване на природата. Овчата вълна расте непрекъснато, затова е по-разумно да използвате този естествен, високо възобновяем материал.
Естествените възобновяеми материали допринасят значително за опазването на климата и намаляването на CO2, поради изключително ниското потребление на първична енергия при производството на тези материали.
За нашата изолация използваме и обработваме висококачествени вълнени влакна чрез собствен производствен процес, в резултат на което получаваме дълготраен, еднороден и високоефективен продукт.
Вълнена структура за топлоизолация

Предимствата на изолацията от овча вълна

Fireproofing

Огнеустойчивост

Овчата вълна е най-слабо запалима сред всички естествени влакна поради високото си съдържание на азот. Температурата на запалване е 560°C - над два пъти повече от тази на дървото (270°C). За горенето е необходимо съдържание на кислород от минимум 25%, но тъй като в околния въздух съдържанието на кислород е само 21%, пламъците не се разрастват.
Изолацията LanaTerm> не се нуждае от огнезащитно покритие и затова при пожар не генерира токсични газове, и практически действа като противопожарна бариера.

Resistance to heat flow

Устойчивост на топлинен поток

Стойността R показва устойчивостта на топлинния поток и колкото е по-висока, толкова по-голяма е изолационната якост. R-стойността на изолацията LanaTerm е поне равна или често пъти е по-висока от тази на другите изолационни материали.

Humidity

Влага

LanaTerm може да поглъща една трета от собственото си тегло при влага, без да губи изолационните си свойства.
LanaTerm има хигроскопичен ефект - адаптира се много бързо към влагата на околния въздух и я поглъща когато е по-висока от специфичната влага на вълната, а когато въздухът в стаята стане твърде сух - я отделя обратно в атмосферата на помещението.

Noise

Шум

Коефициентът на намаляване на шума е средната стойност на коефициентите на поглъщане на шума, като варира между 0,85-0,95. Коефициентът на намаляване на шума = 0 показва перфектно отражение и коефициент на поглъщане на шума = 1.

Овча вълна за изолация на дома

 • Вълната подобрява качеството на въздуха в помещенията, където се инсталира. Сградите често съдържат замърсители (ЛОС), които се отделят от новоинсталираните материали или мебели. Специалният ефект на овчите вълнени влакна свързва трайно химикали като формалдехид, серен диоксид, азотни оксиди и ги отстранява от въздуха.

 • Овчата вълна е най-слабо запалима поради високото си съдържание на азот, като температурата на запалване е 560°C - над два пъти повече от тази на дървото (270°C). За горенето е необходимо съдържание на кислород от минимум 25%.

 • Вълната управлява влагата и LanaTerm може да поглъща една трета от собственото си тегло при влага, без да губи своите изолационни свойства.

 • Вълнените влакна са уникални по своята способност да намалят едновременно шума в околната среда, контактния шум и предаването на звука.

 • Една от основните причини да обичаме овчата вълна и я препоръчваме толкова много е, че с нея се работи много лесно.

 • Овчата вълна е устойчива. LanaTerm е 100% натурален продукт, произвеждан от овцете по естествен начин, потреблението на енергия е по-ниско от това при производството на други еквивалентни видове изкуствена изолация.

 • Овчата вълна е изобретение на природата със свойства, които нито едно синтетично влакно не може да наподоби. Използването на LanaTerm значително намалява топлинните загуби и енергийните разходи и увеличава комфорта.

 • Мисия
  Riwowi Line SRL цели да догони и да остане сред водещите компании в областта, както и да действа като уважавана компания, фокусирана върху визията си за LanaTerm. Рецептата за успех за нас се основава на 100% екологични продукти, качество, конкурентоспособност и удовлетвореност на клиентите. Екипът ни работи задружно за постигане на общите цели. Възнаграждаваме труда и таланта на нашите служители и ги поддържаме мотивирани.
 • Визия
  Ние сме компания, която акцентира върху професионализма. Идентичността на марката LanaTerm се се изгражда непрекъснато, при зачитане на високите стандарти за качество. Визията ни е да поддържаме света в естественото му състояние, без да го променяме. Разполагаме с най-висококачествената топлоизолация на пазара и поддържаме екологичния принцип. Така LanaTerm се превръща в най-добрата алтернатива на "класическа", нехимическа и нетоксична топлоизолация.
 • Нашите стойности
  Нашите дейности се извършват в тясна връзка с ценностите, в които вярваме:
 • Социална отговорност
  Застъпваме се за прилагането на политиките за опазване на околната среда и природата; инициираме и подкрепяме концепцията за екологично образование. Устойчивостта на нашите продукти и тяхната рециклируемост са заложени в сърцевината на нашата компания, с което се гордеем, като се борим да разпространим нашите принципи и да бъдем пример за другите.
 • Иновация
  Иновацията, която внасяме на пазара на строителни материали, определя нашия начин на мислене. Дейността ни включва прогресивна еволюция и отговорно поведение.
 • Клиентска ориентация
  Тъй като сме добре организирани и отговорни, предлагаме индивидуални решения за нуждите на нашите клиенти.
 • Уважение и партньорство
  Чрез високи стандарти на поведение поддържаме с нашите клиенти и служителите основани на етичност и професионализъм отношения.
 • Професионализъм
  В работата си сме склонни да надминаваме очакванията, защото само така можем да надхвърлим нашите граници.