Skip to main content

Защо изолация от овча вълна?


Air filtration with sheep's wool Филтриране на въздуха

  LanaTerm Фибростъкло Целулоза Минерална вълна Полистирен
Абсорбира летливите органични съединения, включително формалдехид ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
Хипоалергичен ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
Без емисии на опасни вещества ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
Препоръчва се за чувствителни хора ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
izolatia naturala din fibre de lana
Вълната подобрява качеството на въздуха в помещенията. Сградите често съдържат замърсители (ЛОС), които се отделят от новоинсталирани материали или мебели. Специалният ефект на овчите вълнени влакна свързва трайно химикали като формалдехид, серен диоксид, азотни оксиди и ги отстранява от въздуха.
Формалдехидът е замърсител, открит в дървесните продукти на основата на смола, като ПДЧ, мебели, подови настилки и някои изолации. Формалдехидът бавно се освобождава от тези продукти чрез хидролиза на смолата. Емисиите се увеличават при повишаване на температурата и влагата. Вълната е естествен протеин, съставен от редица различни аминокиселинни вериги (18), от които 60% имат реактивна странична верига. Тези реактивни вълнени участъци се обединяват с молекулите на формалдехида и други вредни вещества и се неутрализират чрез процес, наречен хемосорбция. Това позволява на вълнената изолация ефективно и трайно да почиства замърсителите на въздуха в закрити пространства. Естествената вълнена изолация LanaTerm може да абсорбира до 100% формалдехид в непосредствена близост.

Controlul umiditatii Управление на влажността

  LanaTerm Фибростъкло Целулоза Минерална вълна Полистирен
Поглъща и разсейва влагата във въздуха ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
Поддържа стойността на R при висока влажност ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
Не поддържа развитието на мухъл ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
izolatia naturala din fibre de lana
Вълната контролира влагата.
Може да поглъща една трета от собственото си тегло при влага без да губи изолационните си свойства. Вълнените влакна имат хидрофобен екстериор и хидрофилен интериор, което означава, че се адаптират много бързо към влагата на околния въздух и я поглъщат, когато е по-висока от специфичната влажност на вълната.
Когато въздухът в стаята стане твърде сух, той отделя влагата обратно. Тези свойства не се срещат при нито едно синтетично влакно.
Вълната на овцата може да адсорбира до 33% от собственото си тегло при влага, без да губи изолационните си качества - без да се „намокри“ и запазва носещата си способност без увреждане на структурата, тъй като протеиновите влакна са водоустойчиви, тоест хидрофобни - свойство, много полезно за критични инсталации, например с риск от конденз. Овчата вълна има още едно предимство: протеиново влакно не създава условия за образуване на мухъл, затова LanaTerm е естествено защитена от мухъл. Този естествен обмен на влага между въздуха в помещението и изолационния материал действа като здравословно кондициониране на качеството на въздуха в помещенията.

Mute Шум

  LanaTerm Фибростъкло Целулоза Минерална вълна Полистирен
Коефициент на намаляване на шума >0,9 ДА НЕ НЕ ДА НЕ
termo izolatia naturala din fibre de lana
Звукопоглъщане. Вълнените влакна са уникални по своята способност да намалят едновременно шума в околната среда, контактния шум и предаването на звука.
Коефициентът на намаляване на шума (NRC) е средната стойност на коефициентите на поглъщане на шума и варира между 0.85-0.95. NRC = 0 показва перфектно отражение, NRC = 1 показва перфектно поглъщане.

Caldura Топлинни показатели

  LanaTerm Фибростъкло Целулоза Минерална вълна Полистирен
Топлопроводимост 0.032-0.038 W/m2K ДА НЕ НЕ ДА НЕ
Огнеустойчивост - загасва сама ДА ДА НЕ ДА НЕ
Запазва стойността си R дори при голям натиск и влага ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
Овчата вълна е изобретение на природата със свойства, които нито едно синтетично влакно не може да наподоби. Използването на LanaTerm значително намалява топлинните загуби, енергийните разходи и увеличава комфорта в помещенията. Естествените вълнени влакна са много устойчиви, което гарантира, че изолацията, ако се прилага съгласно инструкциите на производителя, ще има срок на годност както самата конструкция.
LanaTerm е топло- и / или акустична изолация, произведена на 100% от най-качествената овча вълна. Вълнените влакна са само механично свързани, без добавяне на синтетични влакна или химически агенти, които могат да влошават 100%-та екологична цялост на продукта.
Стойността R показва устойчивостта на топлинния поток. Колкото по-висока е стойността R, толкова по-голяма е изолационната якост. R-стойността на изолацията LanaTerm е равна или често надвишава стойността на другите изолационни материали.
Естествената структура на вълната я прави изключително ефективна като изолатор. Вълнените влакна на овцете са съставени от протеинови молекули (кератин), организирани в пет фоликула. Тези влакна ефективно улавят въздуха, влагата и вредните химикали. С използването на изолационна вълна къщата да се запази топла през зимата, а прохладна през лятото, като същевременно се подобрява качеството на въздуха в помещенията.

Instalare Монтаж

  LanaTerm Фибростъкло Целулоза Минерална вълна Полистирен
Без предпазно оборудване ДА НЕ НЕ НЕ ДА
Произвежда се на ролки и листове ДА ДА НЕ НЕ НЕ
lana de oaie
Лесен монтаж.. Една от основните причини, заради които обичаме овчата вълна и я препоръчваме толкова много, е понеже с нея се работи много лесно. Не се нуждаете от защитно оборудване - тя не причинява сърбеж и алергии. LanaTerm е безопасна и безвредна.
Както стъклената, така и минералната вата, причиняват силно дразнене, ако ги обработвате с голи ръце, те предизвикват лезии на белите дробове и очите. Затова се препоръчва да носите маска и очила, когато инсталирате някоя от тези вредни изолации.

Mediu Околна среда

LanaTerm Фибростъкло Целулоза Минерална вълна Полистирен
Биоразградима ДА НЕ НЕ НЕ
100% рециркулируема ДА НЕ НЕ НЕ
100% естествен. Овчата вълна е устойчива. LanaTerm е 100% натурален продукт. Тъй като овцете естествено произвеждат вълна, се изразходва само част от енергията отколкото при производството на други еквивалентни изкуствени изолации. Най-голямата част от енергията е за изпиране на вълната, преди да бъде обработена в нашата фабрика. Всъщност, овчата вълна изисква по-малко от 15% от енергията, използвана за направата на стъклена вата, така че тя е единствен победител по отношение на устойчивостта.
Природосъобразност. Вълната е естествен източник е, който расте непрекъснато, без конкретен разход и следователно е възобновяем, както и 100% рециклируем продукт. За зелените сгради с ниско въздействие - пасивни или нулеви въглеродни къщи - тези характеристики са идеани. Изолацията от вълна LanaTerm не оставя отрицателен отпечатък върху околната среда, тъй като е биоразградима. Потенциалът за изчерпване на озоновия слой е нулев, както и потенциалният ефект върху глобалното затопляне

Овчата вълна е най-слабо запалима

Овчата вълна е най-слабо запалима сред всички естествени влакна поради високото си съдържание на азот. Температурата на запалване е 560°C, което е над два пъти повече от тази на дървото (270°C). За горенето се изискват поне 25% кислород, но тъй като в околния въздух съдържанието на кислород е само 21%, пламъците не се разпространяват.
Не се нуждае от огнезащитно покритие и затова не генерира токсични газове при пожар. Изолацията LanaTerm практически действа като противопожарна преграда.