Skip to main content

“Competitivitate prin inovare:

o izolatie LanaTerm® sustenabila si sigura pentru toti”

RIWOWI LINE SRL derulează începând cu 01.06.2022 proiectul cu referința 2021/331045, având titlul “Competitivitate prin inovare: o izolatie LanaTerm® sustenabila si sigura pentru toți”. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România, în baza contractului de finanțare încheiat cu Innovation Norway. Proiectul se implementează în perioada 01.06.2022 – 31.12.2023, în municipiul Oradea.

Proiectul are o valoare totală de 909 207 Euro, format dintr-un grant în valoare de 509 300 Euro, reprezentând 56% din valoarea proiectului și 399 908 euro-valoarea contribuției proprii a beneficiarului care reprezintă 44% din valoarea totală a acestuia.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unei soluții ecologice inovatoare pentru înlocuirea tratamentului actual al fibrei de lână de oaie, precum și aplicarea acesteia pentru a obține un produs verde îmbunătățit, gata de lansare în pe piață, în scopul creșterii competitivității companiei Riwowi Line.

În cadrul proiectului, pentru componenta de activități de dezvoltare experimentală compania va colabora cu una dintre cele mai mari organizații de cercetare și dezvoltare din Norvegia, în vederea atingerii obiectivelor proiectului.
ACEST PROIECT ESTE FINANȚAT CU SPRIJINUL GRANTURILOR ACORDATE DE ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI NORVEGIA PRIN MECANISMUL FINANCIAR SEE 2014-2021, ÎN CADRUL „PROGRAMULUI DEZVOLTAREA IMM-URILOR DIN ROMÂNIA.

LUCRĂM ÎMPREUNĂ PENTRU O EUROPĂ VERDE, COMPETITIVĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII.