Skip to main content

Инструкции и монтаж

Вълнената изолация LanaTerm се полага на места, където няма да се намокри от дъжда или от санитарната инсталация на конструкция, както и далеч от източници на висока топлина (560oC) или пламък. Топлоизолацията LanaTerm се полага без да се излага на натоварвания от натиск, докато акустичната изолация LanaTerm Acoustic може безпроблемно да бъде изложена на такива натоварвания.

instalare izolatie lana

Монтажът на ролките или листовете LanaTerm става без предпазно оборудване, тъй като това е 100% натурален продукт, който не е алергичен за човешкото тяло.

Полагането върху дървена конструкция на изолацията LanaTerm става чрез запечатване на ръба на изолационните ролки или листове с метални скоби. Изолацията трябва да бъде опъната леко странично, след което скобите се поставят от вътрешната страна на дървената конструкция, от всяка страна - на максимални интервали 20 см отгоре надолу.

При метални конструкции изолацията LanaTerm се вкарва между металните профили и се прикрепя към гипсовата плоскост, OSB и други, монтира се върху металната рамка чрез скоби върху панели на интервали от 30-40cм. Препоръката е изолацията да се отваря леко в точката, където трябва да се постави скобата, като се използват само 50% от дебелината на изолацията, за да се избегне цялостен натиск в съответната точка.

Върху тавана изолацията се монтира чрез закрепване с жица, диагонално върху изолационната плоча, така захващането става вътре в кухината, а самата жица се закрепва към тавана с метални скоби.

При монтиране на LanaTerm чрез залепване с лепило към вътрешната стена на кухината, лепилото не трябва да се разстила по цялата контактна повърхност, за да може изолацията да диша.

LanaTerm е 100% натурален продукт. При неспазване на условията и инструкциите за монтаж продуктът може да загуби някои от свойствата си, техническите данни да не се покрият, и да има риск от неефективна изолация на конструкциите, върху които се нанася.

Често задавани въпроси

Как се обработва вълната, за да се използва като изолационен материал?

След подстригване на овцете се извършва следното:

  • Сортиране
  • Изпиране
  • Обработка срещу молци
  • Механична обработка
  • Разкрояване по размер
Какво въздействие оказва lanaterm върху алергиите?
Вълната има структурата на протеинов аминокиселинен полимер, като тази на хората. Да си алергичен към вълна, означава да си алергичен към себе си. В някои случаи може да се появи така нареченото контактно дразнене, но само в много редки и в най-неблагоприятни случаи.
Мерише ли Lanaterm на овча вълна?
Ланолинът е компонентът, който мирише при окисляване. Нашата вълна се почиства от този компонент при процеса на изпиране.
Уязвима ли е LanaTerm на мишки?
Мишките, мравките и другите паразити не представляват заплаха за овчата вълна, тъй като вълнените влакна са несмилаеми за тях и не могат да се преработват от техните стомаси.
Уязвима ли е LanaTerm на молци?
Вълната е храна за ларви на молци, но нашата вълна е трайно защитена срещу тези ларви чрез обработка при процеса на изпиране.
Чувствителна ли е LanaTerm към микроорганизми?
Вълнените влакна имат своя естествена защита срещу микроорганизми.
Замърсява ли се LanaTerm с течение на времето?
Прахът и мръсотията се привличат основно от статичното електричество, а овчата вълна е антистатична.
Какъв е експлоатационният срок на LanaTerms?
Изолацията LanaTerm е гарантирана за цял живот.
Вярно ли е, че нежелани газове се свързват чрез изолацията от овча вълна?
В среда, в която качеството на въздуха е лошо, това се усеща предимно с лигавиците на очите, носа и гърлото, тъй като те съдържат най-повърхностните протеини, които влизат в контакт с външния въздух. В тези протеини има аминокиселини, които влизат в реакция с формалдехид, SO2 и много други. Вълната съдържа до 99% протеини със същите аминокиселини, като хората. Така реакциите се прехвърлят на вълната, като дифузията не е възможна поради свързването с аминокиселините в структурата на вълната. Знаете ли, че първите противогази се пълнеха с овча вълна?
Огнеупорна ли е изолацията LanaTerm?
Известно е, че вълната не е запалима. За автономното й изгаряне във въздуха трябва да има над 25% кислород, а тя съдържа не повече от 21%, така че този кислород не е достатъчен да поддържа нейното горене.
Уязвима ли е LanaTerm на влага / конденз?
Вълнените влакна поглъщат повече от 30% от собственото си тегло при водни изпарения и ги освобождават при сух въздух. Ето как работи хигрометърът.
Какво е значението на стойността R и стойността на ламбда?
Какво е значението на стойността R и стойността на ламбда? Стойността на термичното съпротивление R на изолацията се определя от нейната дебелина и плътност. Стойността на ламбда е топлопроводимостта на изолацията. Поглъщането на водни пари редуцира изолационната стойност R при повечето влакна, освен при овчата вълна.
Как действа звукопоглъщането и звукоизолацията на LanaTerms?
Звукопоглъщането се подчинява на следния принцип: звукът (енергията) > задвижва мек материал > изместването се трансформира в топлина> топлината се поглъща.
От физическа гледна точка, това е единственият начин за превръщане на звуковата енергия в топлина. Големината на изолираната с вълна повърхност също играе важна роля.
Каква е цената на LanaTerm в сравнение с тази на други изолационни материали?
Малко по-високата цена на тази топлоизолация се дължи на нейната висока изолационна способност и се изплаща след много кратък срок, докато се възползвате от уникалните свойства на естествения продукт от овча вълна. Чрез ефекта на пречистване на въздуха и балансиране на влагата, LanaTerm допринася за здравето и активно насърчава благосъстоянието. Както в ежедневието правим сравнение с отличните инструменти, страхотните автомобили, качествените обувки и дрехи, така и в строителството трябва да избираме най-полезния вариант.
Еднаква ли е всяка изолация от овца вълна?
Само LanaTerm, която използва 100% овча вълна, без добавки на синтетични подсилващи влакна или лепила, може да блокира замърсители като формалдехид. Промените в поведението на влагата, трайността, биоразградимостта и т.н. са последици от смесване на вълната с други влакна. Свойства, които правят вълната толкова специална, здрава и биоразградима, се губят, ако естествените вълнени влакна се смесят с други, и тогава изолацията не е 100% естествена.